أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Fikh | Propisi SADEKATUL FITR

SADEKATUL FITR

Share

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je sadekatul-fitr: jedan sa[1] datula ili jecma, na svakog muslimana – slobodnog covjeka i roba, muškarca i ženu, odraslog i dijete. Naredio je da se podijeli prije izlaska ljudi na (bajram) namaz." Bilježe ga El-Buhari i Muslim.[2]

U El-Buharijevoj predaji navodi se da je Nafi[3], Allah mu se smilovao, rekao: "Ibn Omer je davao i za odrasle i za djecu, cak je davao i za moje sinove. Ibn Omer, radijallahu anhu, davao je sadekatul-fitr onima koji su ga prihvatali, i to dan ili dva prije Bajrama."[4]

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Na ime sadekatul-fitra izdvajali smo sa hrane, ili sa jecma, ili sa datula, ili sa sušenog kiselog mlijeka, ili sa suhog grožda." Bilježe ga El-Buhari i Muslim.[5]

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao je sadekatul-fitr u svrhu cišcenja postaca od ružnog i bestidnog govora, i kao hranu sirotinji. Ko ga podijeli prije namaza, to je primljen sadekatul-fitr, a ko ga podijeli nakon namaza, to je obicna sadaka." Bilježe ga Ebu Davud i Ibn Madža.[6]

Od Kajsa b. Sa'da, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sadekatul-fitr prije nego što je propisan zekat. Kada je propisan zekat, nije nam ga ni naredivao niti zabranjivao, a mi smo ga izdvajali." Bilježe ga En-Nesai i Ibn Madža.[7]

Pouke i propisi

Sadekatul-fitr je obaveza za svakog muslimana i propisan je prije zekata na imetak, a njegova prvobitna obaveznost ostala je na snazi i nakon propisivanja zekata.Musliman je obavezan sadekatul-fitr izdvojiti za sebe i za one o kojima je dužan brinuti se, poput supruge i djece.Ako supruga i djeca imaju svoje izvore prihoda ili imaju odredeni imetak, bolje je da sami za sebe izdvoje sadekatul-fitr jer se naredba odnosi i na njih. Ali, dozvoljeno je da to za njih ucini njihov staratelj makar oni imali svoj imetak.Vecina islamskih ucenjaka ne dozvoljava izdvajanje sadekatul-fitra u novcu[8] jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako nije naredio, niti je tako radio, a to nisu prakticirali ni njegovi ashabi, radijallahu anhum, iako se sadekatul-fitr udjeljuje svake godine. Kada se siromahu dadne hrana, od toga vide koristi svi njegovi ukucani zajedno sa njim, medutim, kada mu se udijeli novac, on to može potrošiti na sebe i ostaviti svoju porodicu bez icega.

Takoder, izdvajanje u novcu prepreka je da se ovaj veliki propis cini javno i transparentno.

Sadekatul-fitr pocinje se izdvajati od dvadeset osme noci ramazana.[9] Ashabi, radijallahu anhum, davali su ga na dan ili dva prije Bajrama, a krajnje vrijeme za davanje sadekatul-fitra jeste prije klanjanja bajram-namaza, kako je to zabilježeno i pojašnjeno u hadisima.Sadekatul-fitr je pravo siromaha i nevoljnika pa se njima i udjeljuje, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...i hrana sirotinji."

Pogrešno je davati ga komšijama ili rodbini koji ga ne zaslužuju. Neki ljudi jedni drugima daju sadekatul-fitr i na taj nacin prave klasicnu razmjenu, kao što se radi prilikom podjele kurbanskog mesa i mesa od akika. Medutim, velika je razlika izmedu ova dva propisa. Sadekatul-fitr daje se samo onima koji su u potrebi, dok je kurbansko meso ili meso od akike dozvoljeno i pokloniti, i tako dati i onima koji nisu u potrebi. Takoder, pogrešno je uobicajiti davanje sadakatul-fitra svake godine istoj porodici i pri tome ne obracati pažnju da li su te godine u potrebi i siromašni ili ih je Uzvišeni Allah opskrbio pa više ne spadaju u kategoriju siromaha. Dakle, u ovoj situaciji sadekatul-fitr nije dozvoljeno konstantno udjeljivati doticnoj porodici.Prioritetnije je da musliman sadekatul-fitr dadne siromašnima u zemlji u kojoj živi, mada je dozvoljeno da ga pošalje i u druge zemlje, narocito ako stanovnici te zemlje imaju veliku potrebu da im se pomogne, a u isto vrijeme u svojoj zemlji ne poznaje nikoga kome bi dao sadekatul-fitr ili su oni kojima je potreban obezbijedeni od drugih sugradana.Sadekatul-fitr obiluje velikim mudrostima i koristima od kojih možemo spomenuti sljedece:

(a) Iskazivanje zahvalnosti Uzvišenom Allahu na blagodatima koje je podario Svom robu od kojih su i upotpunjavanje ramazanskog posta i njegovog okoncanja danima Bajrama.

Uzvišeni Allah kaže: "...da odredeni broj dana ispunite, i da Allaha velicate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete." (El-Bekara, 185)

(b) Davanje zekata na tijelo koje nam je Uzvišeni Allah poživio cijelu godinu.

(c) Cišcenje posta od primjesa ružnog i bestidnog govora, jer se u hadisu navodi da se postac sadekatul-fitrom cisti od toga.

(d)Pomaganje siromasima i nevoljnicima te saosjecanje sa njima, kako na dan Bajrama ne bi bili primorani da prose i traže, i kako bi u tim danima bili veseli i siti kao i drugi muslimani.

(e) Navikavanje postaca na plemenitost i darežljivost, i zaštita postaca od škrtosti i tvrdicluka.


9. Dozvoljeno je da jedna porodica ili skupina muslimana udijeli sadekatul-fitr jednom siromahu, kao što je dozvoljeno da se sadekatul-fitr jednog covjeka podijeli na više siromaha.

10.Iz hadisa shvatamo da obaveznost izdvajanja sadekatul-fitra pocinje sa zalaskom sunca zadnjeg dana ramazana. Prema tome, sadekatul-fitr nije obaveza izdvojiti za onoga ko umre prije zalaska sunca tog dana jer je preselio prije nego što je ovaj propis postao obavezan za njega. Na osnovu toga zakljucujemo da sadekatul-fitr nije obaveza izdvojiti ni za dijete koje se rodi nakon zalaska sunca zadnjeg dana ramazana, ali je to pohvalno uciniti.

11.Poslodavac nije dužan izdvajati sadekatul-fitr za radnike i sluge koji primaju naknadu za svoj posao, osim ako je to uvjetovano ugovorom o radu, ali dozvoljeno mu je da to dobrovoljno ucini u smislu pomaganja i dobrocinstva prema njima.

12.Ko zaboravi izdvojiti sadekatul-fitr na vrijeme i sjeti se tek nakon bajram-namaza, dat ce ga kad se sjeti i u tome nema nikakve smetnje jer mu je zaborav legitimno opravdanje za doticni propust.

13.Ko opunomoci drugog da njegov sadekatul-fitr dostavi siromasima, opunomocenik to mora uciniti prije bajram-namaza. U slucaju da siromah zatraži da sadekatul-fitr ostane kod opunomocenika dok on sam ne dode da ga preuzme, to je dozvoljeno, pa makar ga preuzeo nakon bajram-namaza.

Mjesec lunarne godine


Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mjesec traje ovoliko, ovoliko i ovoliko", znaci trideset dana, a potom je (rukama) opet pokazao i rekao: "I ovoliko, i ovoliko, i ovoliko", znaci dvadeset i devet, pokazujuci prvi put trideset, a drugi put dvadeset devet. Bilježe ga El-Buhari i Muslim.

U predaji koju bilježi El-Buhari navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mi smo nepismen narod, ne pišemo i ne racunamo. Mjesec traje ovoliko i ovoliko", jednom pokazavši dvadeset devet, a drugi put trideset.

U predaji koju bilježi Muslim navodi se: "Mjesec je ovako, ovako i ovako", pljesnuvši dlanovima (obje ruke) dva puta svim prstima, dok je treci put izostavio palac desne ili lijeve ruke.

U drugoj predaji koju bilježi Muslim navodi se da je Ibn Omer, radijallahu anhuma, cuo nekog covjeka da kaže: "Veceras je polovina mjeseca", pa mu je rekao: "A otkud znaš da je polovina? Ja sam cuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Mjesec traje ovoliko i ovoliko', pa je dvaput podigao šake sa svih deset prstiju, dok je treci put podigao sve prste osim palca koji je skrio."[10]

Od Sa'da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario je rukom o ruku i rekao: 'Mjesec traje ovoliko i ovoliko', a potom je treci put izostavio jedan prst." Bilježi ga Muslim.[11]

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Došao mi je Džibril, alejhis-selam, i rekao: 'Mjesec traje dvadeset devet dana.'" Bilježi ga En-Nesai.[12]

Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, više smo puta postili dvadeset devet dana negoli trideset (dana)." Bilježi ga Ebu Davud.[13]

Et-Tirmizi, Allah mu se smilovao, rekao je: "Na ovu temu zabilježeni su hadisi od Omera, Ebu Hurejre, Aiše, Sa'da b. Ebu Vekkasa, Ibn Abbasa, Ibn Omera, Enesa, Džabira, Ummu Seleme i Ebu Bekreta, radijallahu anhum, i svi oni prenose da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mjesec traje dvadeset devet dana."[14]

Pouke i propisi

14.Mjesec lunarne godine, na osnovu kojeg se odreduje vrijeme pojedinih ibadeta, nekad ima trideset dana, a nekad se skrati pa ima dvadeset devet dana.

15.Nagrada za post mjeseca ramazana potpuna je makar mjesec bio kraci jedan dan. Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, obavještava nas da su ashabi sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, cešce postili dvadeset devet dana nego trideset.

16.U ovim hadisima nalazi se odgovor onima koji se u odredivanju mjeseca oslanjaju na astronomsko racunanje. Hadis konstatira da je temelj u odredivanju vremena posta, Bajrama i hadždža – videnje mladaka, a ne racunanje.

17.Dozvoljeno je prakticirati išaret – pokrete rukom (mimikom). To je priznata metoda u ucenju i pojašnjavanju.[15]

18.Može se desiti da dva, tri, pa cak i cetiri mjeseca uzastopno imaju dvadeset devet dana, dok preko toga nije moguce.[16]

19.Ovaj ummet opisan je kao nepismen jer je pisanje u to vrijeme bilo zahtjevno, pa je i Vjerovjesnik ovog ummeta bio nepismen, kao što to spominje Uzvišeni Allah: "On je neukima poslao Poslanika, jednog izmedu njih..." (El-Džumua, 2); "Ti prije nje nijednu knjigu nisi citao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inace, posumnjali bi oni što laži govore" (El-Ankebut, 48). Allah je ovom ummetu ukazao Svoju blagodat podarivši im velicanstvenu vjeru islam. Muslimani nisu Knjigu uzeli od drugih, vec im je došla preko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, putem objave od Uzvišenog Allaha.[17]

20.Ovaj ummet u svojim ibadetima i vremenskim odrednicama nema potrebu za pisanjem i racunanjem jer je Mudri Zakonodavac ibadete vezao za videnje mladaka, i to je puno lakši nacin vremenske orijentacije za Njegove robove.[18]

21.U odredivanju vremena posta i drugih ibadeta muslimani nisu obavezni uciti racunanje i pisanje, vec su ti ibadeti odredeni jasnim i lahko vidljivim znakovima koje jednako mogu prepoznati i vidjeti kako strucnjaci tako i obican svijet.[19]

22.Ko se zavjetuje da ce postiti odredeni mjesec, poput redžeba ili ša'bana, pa mjesec bude trajao dvadeset devet dana i on ih isposti, ispunio je svoj zavjet.[20]

23.Ko se zavjetuje da ce postiti mjesec dana, a ne odredi koji mjesec tacno, pa isposti dvadeset devet dana, time je ispunio zavjet, ukoliko je mjesec trajao dvadeset devet dana, i ovo je prioritetnije mišljenje.[21]

24.Dan sumnje[22] smatra se danom mjeseca ša'bana i nije ga dozvoljeno postiti smatrajuci ga danom ramazana, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pocetak ramazanskog posta vezao za videnje mladaka.[23]

25.Iz hadisa se može razumjeti da nema smetnje u korištenju savremenih tehnickih dostignuca, poput teleskopa i druge opreme astronomskih opservatorija, u preciziranju mjesta na kojima se pojavljuje mladak kako bi se olakšalo njegovo videnje. To nije astronomsko racunanje cije se korištenje negira u hadisima, jer se, i pored toga, pocetak mjeseca temelji na videnju golim okom.[24]

Nastavit ce se inšaAllah...

Iz knjige: El-Munteka lil hadis fi ramadan – Odabrane besjede o ramazanu

Autor: Dr. Ibrahim b. Muhammed El-Hukajl

Preveo: Hfz.Fahrudin ef. Haseljic

[1]    Sa iznosi cetiri pregršta. (op. prev.)

[2]    El-Buhari, 1432, i Muslim, 984.

[3]    Nafi je bio oslobodeni rob Abdullaha b. Omera. (op. prev.)

[4]    Ovo je El-Buharijeva predaja, 1440.

[5]    El-Buhari, 1435, i Muslim, 985.

[6]    Ebu Davud, 1609, i Ibn Madža, 1827. El-Hakim, 1/568, ocijenio ga je vjerodostojnim rekavši: "Ispunjava uvjete El-Buharija." Albani ga je ocijenio dobrim u djelu Sahih Sunen Ebi Davud.

[7]    En-Nesai, 5/49, Ibn Madža, 1828, i Ahmed, 6/6, a Ibn Hadžer ga je u Fethul-Bariju, 3/267, ocijenio vjerodostojnim.

[8]    Ucenjaci hanefijskog mezheba preferiraju izdvajanje sadekatul-fitra u novcu jer je tako korisnije siromasima. Vidjeti: El-Kasani, Bedaiu es-Sanai, 2/205, i El-Merginani, El-Hidaja, 1/115. (op. prev.)

[9]    Prema mišljenju ucenjaka hanefijskog mezheba, dozvoljava se izdvajanje sadekatul-fitra i znatno prije, ne ogranicavajuci taj period na dan ili dva prije Bajrama. Vidjeti: El-Kasani, Bedaiu es-Sanai, 2/207. (op. prev.)

[10]  El-Buhari, 4996, i Muslim, 1080. Drugu predaju bilježi El-Buhari, 1814, a trecu i cetvrtu Muslim, 1080.

[11]  Muslim, 1086, i En-Nesai, 4/138.

[12]  En-Nesai, 4/138, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahih En-Nesai.

[13]  Ebu Davud, 3322, Et-Tirmizi, 689, Ahmed, 1/397, El-Bejheki, 4/250, dok ga je Albani ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahih Ebi Davud.

[14]  Džami Et-Tirmizi, 3/73.

[15]  Vidjeti: Fethul-Bari, 4/127.

[16]  Vidjeti: Šerh En-Nevevi alel-Muslim, 7/191.

[17]  Vidjeti: Umdetul-kari, 10/286.

[18]  Vidjeti: Tefsir Ibn Kesir, 1/117.

[19]  Šerh Ibn Bettal ala El-Buhari, 4/31–32, El-Mufhim, 3/139, i Umdetul-kari, 10/287.

[20]  Mealimu es-sunen bihamiš Ebi Davud, 2/740.

[21]  El-Mufhim, 3/138. El-Hattabi u djelu Mealimu es-sunen, 2/740, spominje da je obavezno upotpuniti trideset dana. Meni se cini da je stav El-Kurtubija ispravniji i ne vidim razloga da se stavlja u obavezu trideset dana kad mjesec može imati i dvadeset devet dana.

[22]  To je eventualni trideseti dan ša'bana u kojem zbog naoblake nije moguce vidjeti mladak, pa se sumnja da je prvi dan ramazana. (op. prev.)

[23]  El-Mufhim, 3/140.

[24]  Šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao, upitan je o gledanju durbinom ili necim slicnim, pa je rekao: "Ne vidim smetnju u tome jer je to gledanje i posmatranje, a ne racunanje." Medžmuu fetava ve resail Ibn Baz, 15/69–70.

Items details

Icon for hits displayHits: 2499 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 7 months ago at Srijeda, 14 August 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info