Islam - Vjera mira Naslovna

Vrijedno na Sudnjem Danu,Oprost od Grijeha & Zaštita od šejtana:

E-mail Ispis PDF
Share

Poslanik Salallahu alejhi ve sellem., kaže: „Ko u jednom danu 100x kaže: La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir“ – kao da je deset robova oslobodio, 100 dobrih djela će mu biti upisano, a 100 loših će mu biti obrisano, i niko ne može bolju stvar uraditi izuzev onoga ko više puta izgovori la ilahe illallah!“ (Muvetta', br.488.; Muttefekun 'alejh - sahih)

 

 

Reci ujutro & navečer 100x puta:

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH,LEHUL-MULKU,WE LEHUL-HAMDU,WE HUVE ALA KULLI ŠEJ`IN KADIR -

Prijevod: "Nema istinskog Boga koji zaslužuje obožavanje osim Allaha, On nema sudruga / partnera, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada sva hvala i On je svemoćan."

Items details

Icon for hits displayHits: 3443 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and 10 months ago at Utorak, 21 Juni 2011 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Nedjelja, 16 Decembar 2012 09:17 )