أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna

*Sedmični program učenja islama* za SVIJU!

E-mail Ispis PDF
Share

*Sedmični program učenja islama*

1. Akida–islamsko vjerovanje – 1. predavanje sedmično,

Za one koji imaju mogućnost slušati učenjaka uživo to je prioritet, a za one koji to nisu u stanju odabrati na internetu pouzdanog učenjaka.

Slušati serijal predavanja ili komentar akaidskog djela pažljivo uz obavezno bilježenje koristi iz predavanja.

2. Fikh–islamski propisi – 1. predavanje sedmično,

Za one koji imaju mogućnost slušati učenjaka uživo to je prioritet, a za one koji to nisu u stanju odabrati na internetu pouzdanog učenjaka.

Slušati serijal predavanja ili komentar fikhskog djela pažljivo uz obavezno bilježenje koristi iz predavanja.

3. Rekaik–odgojno predavanje ¬– 1. predavanje sedmično,

Za one koji imaju mogućnost slušati učenjaka uživo to je prioritet, a za one koji to nisu u stanju odabrati na internetu pouzdanog učenjaka.

Pažljivo slušati odgojno predavanje kako bi se iman (vjerovanje) povećalo, te kako bi čovjek dobio novu snagu za nastavak života i borbu sa određenim životnim iskušenjima.

Ukoliko se spomene u toku predavanja nešto posebno zanimljivo obavezno zabilježiti.

4. Kur'an – hifz, pola stranice sedmično počevši od džuza Amme, uz preslušavanje naučenog kod stručne osobe, ukoliko postoji mogućnost.

5. Čitanje knjige po vlastitom izboru – 50 stranica sedmično, poželjno bilježiti koristi.

6. Kur'an – hatma, 10 stranica dnevno uz prijevod značenja.

Napomena:

Ovo je prijedlog za:

- one koji tek pređu u islam,

- muslimane koji su početnici u islamu,

- te one koji su duže u vjeri ali nisu je imali priliku stručnije izučavati.

Priredio: Nermin Avdić

Items details

Icon for hits displayHits: 334 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 months ago at Ponedjeljak, 25 Decembar 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info